Zakres usług emerytur i rent

Decydując się na nasze usługi zyskasz pomoc:

w składaniu i kompletowaniu wniosków o:

 • emeryturę,
 • emeryturę pomostową,
 • rentę rodzinną,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę socjalna,
 • renty wypadkowe,
 • świadczenie lub zasiłek przedemerytalny,
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • kapitał początkowy

Oferujemy również:

 • analizę decyzji o odmowie, bądź przyznaniu świadczenia,
 • pisanie pism, świadczeń,
 • pisanie odwołań,
 • pomoc w pozyskiwaniu brakujących dokumentów.