Usługi

PEŁNA OBSŁUGA EMERYTALNO – RENTOWA

Proponujemy Państwu nasze doradztwo w sprawach emerytalnych i rentowych, oraz
pomoc w przygotowywaniu wniosków. Adresujemy ją do osób samodzielnie starających się o świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zarówno przy składaniu wniosku po raz pierwszy, jak i w  momencie, gdy decyzja ZUS  już została wydana  , a po  przedłożeniu dodatkowych dokumentów lub stanowczego upomnienia się o swoje prawa,  może ulec zmianie  . Naszym atutem jest dobra znajomość ustaw  emerytalnych, rentowych  i zasiłkowych .

PEŁNA OBSŁUGA KADR I PŁAC

Oferujemy pełną obsługę działu kadr i płac małych, średnich i dużych firm. Nasza oferta obejmuje działania związane z obsługą kadr i płac w przedsiębiorstwach o różnorodnym profilu działania. Dostosowując się do potrzeb Klienta oferujemy pełną obsługę kadrowo-płacową, bądź wybranych jej elementów.

Pełna obsługa kadr i płac obejmuje działania związane z naliczaniem pensji pracowników, odprowadzaniem podatków do właściwych Urzędów Skarbowych oraz naliczaniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dodatkowo obejmuje ona przygotowywanie pakietu dokumentów dla nowo zatrudnionych osób i zarządzanie aktami osobowymi pracowników, oraz opieką, nadzorem i szkoleniem z zakresu BHP. Ponadto zajmujemy się reprezentowaniem firmy Klienta przed instytucjami kontrolnymi. W trosce o pracodawców i  pracowników  aktywnie wyszukujemy korzyści płynących z zatrudnienia osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.  Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam spełniać wszystkie potrzeby kadrowo-płacowe Klientów. Odpowiednia logistyka i wykorzystanie w pracy nowoczesnych technologii pozwala nam zapewnić Państwu obsługę najwyższej jakości w rozsądnej cenie.